Dokumenty szkolneKlauzula RODO - 
klauzula.doc

Regulamin stołówki szkolnej - regulaminstowkiszkolnej.pdf

Karta zgłoszenia na świetlicę - 7324_zgloszenie.doc

Raport z ewaluacji problemowej Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Żukowie: http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000847055132.pdf


Statut Szkoły - spz-2016.doc


Wewnątrzszkolny System Ocenianiawso-2017.doc


Program rozwoju - koncepcja pracyprogramrozwoju20122017.pdf


Program wychowawczyprogramwychowawczy2013.pdf


Program profilaktyczny programprofilaktyki2013.pdf


Podstawa programowahttp://www.bip.men.gov.pl/images/stories/akty/27_08.pdf