Biblioteka


Biblioteka  Szkoły Podstawowej im. Kazimierza Wielkiego w Żukowie wspomaga realizację programów nauczania i wychowania, edukacji kulturalnej, informacyjnej i medialnej uczniów, kształcenia ustawicznego i wszechstronnego rozwoju ucznia.

W chwili obecnej biblioteka korzysta ze specjalnego programu komputerowego „Biały Kruk”, który pozwala łatwo i wygodnie wypożyczać książki, kontrolować liczbę wypożyczeń i zaległości. 

Liczba czytelników: 96

Liczba woluminów: 2413W roku szkolnym 2014/2015 biblioteka czynna

Wtorek 8.00 – 13.30
Czwartek 8.45 – 14.30
Piątek 8.00 – 10.35