Samorząd Uczniowski


Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej w Żukowie, składa się z uczniów "trójek klasowych". Wybory władz Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017, odbyły się we wrześniu.


Przewodniczący Samorządu UczniowskiegoZastępca Przewodniczącego Samorządu UczniowskiegoSekretarz Samorządu Uczniowskiego