2015.10.22 Uroczystość pasowania na ucznia klasy 1