2015.05.14 XIX Mazowiecki Przegląd Plastyczny "Wiktoriany"